Tagarchief: De Stille Wet

De Stille Wet – W.H. Auden

AudenVanVechten1939De naam van dit blog, The Hidden Law, is het onderwerp van een gedicht van Wystan Hugh Auden (1907-1973). Dit gedicht luidt:

The Hidden Law

The Hidden Law does not deny
Our laws of probability,
But takes the atom and the star
And human beings as they are,
And answers nothing when we lie.

It is the only reason why
No government can codify,
And verbal definitions mar
The Hidden Law.

Its utter patience will not try
To stop us if we want to die;
If we escape it in a car,
If we forget It in a bar,
These are the ways we’re punished by
The Hidden Law.

The Double Man - Random HouseHet gedicht verscheen in 1941 zonder titel als noot bij Auden’s gedicht ‘New Year Letter’ in The Double Man (p.113-114). Het gedicht werd in 1945 als ‘Aera sub Lege’ gepubliceerd in Auden’s The Collected Poetry of W.H. Auden (p.117).

Ik heb een vertaling gemaakt die in 2000 gepubliceerd is in het lustrumnummer van De Tweede Ronde (zomer 2000, p.186):

De Stille Wet

De Stille Wet voert nimmer strijd
Met wetten van waarschijnlijkheid,
Maar laat atoom en ster hun baan,
Ziet mensen in hun wezen aan,
Geeft onze leugens geen bescheid.

Zo komt het dat geen overheid
Haar code in de vingers krijgt;
Formules doen slechts afbreuk aan
De Stille Wet.

Nooit maakte haar lankmoedigheid
Aan wie de dood zoekt een verwijt:
Wie haar per auto wil verslaan,
Wie haar in drank zoekt te ontgaan,
Wordt zo gewaar hoe zij kastijdt,
De Stille Wet.

De Tweede Ronde 2000 - cover lustrumnummerIk houd van dit gedicht. De Stille Wet is altijd en overal van kracht, ook zonder nageleefd te worden. De hachelijkheid van het bestaan, feilbaarheid, vluchtgedrag, zwelgen in slachtofferschap, zelfzucht, totalitair gedram zijn haar vanzelfsprekend bekend. Het is binnen haar universele jurisdictie al even misplaatst om een gesneden beeld van de Godheid te maken als om in iconoclasme te vervallen. Het is een ongeschreven wet, zonder wetshandhavers en bureaucratie.

Ik hoop op deze plaats met ingang van vandaag, 6 juli 2015, wekelijks beschouwingen, gedichten en vertalingen te publiceren.

Veel leesplezier. Commentaar en kritiek is zeer welkom.

Arie Sonneveld

Advertenties